Kajian Islam: IBADAH

IBADAH

Ibadah adalah tugas hidup yang melekat pada diri setiap muslim. Setiap perkara yang dikerjakan dengan niat ibadah maka akan dicatat sebagai suatu ibadah walaupun secara kasat mata itu merupakan pekerjaan atau perkara duniawi. Dalam melaksanan ibadah maka dibutuhkan ilmu fiqih yaitu salah satu bidang ilmu dalam syariat islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.


  1. FADHILAH ATAU KEUTAMAAN BERDZIKR
  2. AMALAN TERBAIK ADALAH BERDZIKIR KEPADA ALLAH SWT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar