Kajian Islam: DERAJAT MANUSIA DITENTUKAN DARI TAQWANYA

Minggu, 19 Januari 2014

DERAJAT MANUSIA DITENTUKAN DARI TAQWANYAhttp://ilwansupriyadi.blogspot.com/2014/01/derajat-manusia-ditentukan-dari-taqwanya.htmlSeperti dalam Al quran  surat Al Hujurat ayat 13    :”Inna Akromakum ‘Indalloohi Atqookum.” Yang artinya sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling taqwa diantara kalian. Maka  inilah beberapa makna taqwa:
1.      Takut.
Makna taqwa yang pertama yaitu takut,  pengertian takut ini meliputi dua perkara, yaitu:
a.       Takut kepada Allah, atau kepada adzab Allah seperti dalam ungkapan    yaitu “Ittaqulloha Haqqo Tuqootihi Wa La Tamuutuna Ila Wa Antum Muslimuun”.
b.      Takut kepada Neraka, atau hari pembalasan. Seperti dalam ungkapan yaitu “Ittaqunnaar!”
2.      Taat dalam beribadah
Makna taqwa yang kedua yaitu taat dalam beribadah,  maksudnya adalah dalam beribadah itu tidak  boleh ditawar – tawar prinsipnya “  sami’na wa ‘Ato’na. Seperti dalam surat.... “ ‘Ati’ulloha Haqqo Tuqootih”  
3.      Membersihkan hati dalam dosa dan maksiat
Makna taqwa yang ketiga yaitu membersihkan hati dalam dosa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Terlebih lagi tidak melakukan dosa yang sangat besar yakni dosa yang tidak akan diampuni Allah SWT yaitu Syirik (menyekutukan Allah SWT).

Menurut Abu Hurairah ra
            Taqwa itu seperti melewati jalan yang  penuh duri, namun kita harus menjalani ssampai tujuan akhir tanpa menginjak duri tersebut.

Menurut Imam Ahmad rohimahullohuta’ala
            Takut kepada Allah dan senantiasa siap kepada kehidupan akhirat, dan mengamalkan Alqur’an dan Assunnah.

Menurut Tolaq bin Habib
            Apabila terjadi fitnah (harta, wanita, anak) maka lindungilah ia dengan Taqwa, maka taqwa ini ialah: mengamalkan perintah Allah diatas cahaya Allah dengan mengharap ridho / pahala / syurga Allah, dan menjauhi larangan Allah diatas cahaya Allah dengan takut akan murka / adzab / neraka Allah.

Azas atau hakikat Taqwa
Menjalankan Perintah Allah itu adalah untuk mengharap ridho Allah dan menjauhi larangan Allah itu untuk menghindari (takut) Adzab Allah.

Tingkatan Taqwa
Ada tiga tingkatan taqwa yang dimiliki manusia, diantaranya adalah:
1.      Dengan taqwa ini menyebabkan seseorang tidak kekal dineraka.
Boleh jadi sebelum dimasukkan ke syurga Allah terlebih dulu dimasukkan ke neraka atas dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Yakni yang dalam hatinya ada iman walaupun sebesar zarrah namun tidak melakukan dosa syirik.
2.      Dengan taqwa ini menyebabkan seseorang selamat dari jilatan api neraka.
Yaitu seseorang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan keburukannya. Dia melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan yang haram. Juga meninggalkan dosa-dosa besar. Masih melakukan yang makruh, dan tidak atau jarang melakukan hal-hal yang disunnahkan.
3.      Dengan taqwa ini seseorang dijamin masuk Syurga, aamiin..
Yaitu seseorang yang senantiasa selain melaksanakan semua kewajiban dan yang sunnah meninggalakan yang haram, meningalkan dosa besar, dosa kecil, yang makruh dan yang subhat. Dan seseorang yang diterima Allah taubatnya.
Semoga Allah SWT selalu membimbing kita pada jalan yang lurus dan benar. Aamin

Tidak ada komentar:

Posting Komentar